Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2017 2017-03-31
30 / 2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului "Construire baraj de retentie pe paraul Hatman in localitatea Oituz, judetul Bacau 2017-03-31
29 / 2017 privind aprobarea pierderilor de apa in retea si a cotei de dezvoltare pentru Servciul Apa-Canal, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz 2017-03-23
28 / 2017 privind acordarea unui imprumut din bugetul local al comunei Oituz, Serviciului Apa-Canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz 2017-03-23
27 / 2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire Gradinita Poiana-Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-03-14
26 / 2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire Gradinita nr. 3 Oituz-Peste-Vale, comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-03-14
25 / 2017 privind aprobarea notei conceptuale in vederea implementarii obiectivului de investitii "Construire dispensar medical uman in localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-03-14
24 / 2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-03-14
23 / 2017 privind achizitionarea unui autoturism pentru Serviciul Politia Locala 2017-03-14
22 / 2017 privind identificarea si atestarea unei suprafete de 784 mp teren ca facand parte din domeniul public al UAT comuna Oituz 2017-03-14
21 / 2017 privind acceptarea ofertei de donatie a SC Alconep SRL TG Ocna, avand ca obiect imobilul-teren n suprafata de 18 mp, situat in intravilanul satului Oituz, comunaOituz 2017-02-16
20 / 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Oituz, pentru perioada martie-mai 2017 2017-02-16
19 / 2017 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si angajatilor contractuali din subordinea Consiliului Local Oituz 2017-02-16
18 / 2017 privind aprobarea actiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca, a listei beneficiarilor de ajutor social si a listei persoanelor care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local conform Legii privind venitul minim garantat 2017-02-16
17 / 2017 privind aprobarea cotizatiei anuale a omunei Oituz, la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB pentru anul 2017 2017-02-16
Înapoi