Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
93 / 2017 privind implementarea proiectului ,,Construire piata mixta in localitatea Oituz,comuna Oituz,judetul Bacau" 23-11-2017
92 / 2017 privind aprobarea Statutului comunei Oituz,judetul Bacau 23-11-2017
91 / 2017 privind aprobarea documentatiei technico-economice,faza SF si a indicatorilor technico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire piata mixta in localitatea Oituz,Com.Oituz,judetul Bacau " 23-11-2017
90 / 2017 privind aprobarea Programului manifestarilor culturale - artistice ce se vor desfasura in perioada sarbatorilor de iarna 21.12.2017-02.01.2018 23-11-2017
89 / 2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Oituz pentru perioada decembrie 2017 - februarie 2018 23-11-2017
88 / 2017 privind modificarea H.C.L nr. 76 in 21.09.2017 23-11-2017
87 / 2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oituz, judetul Bacau, rreactualizat, precum si a Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau, reactualizat 30-10-2017
86 / 2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire dispensar medical uman in localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Baccau" 30-10-2017
80 / 2017 privind aprobarea intocmirii Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Oituz, alocate pentru activitati nonprofit de interes local 21-10-2017
77 / 2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT Oituz, judetul Bacau a imobilului identificat cu nr. cadastral 63973, situat in punctul "Piata" 20-10-2017
71 / 2017 privind acordarea dreptului de folosinta, cu titlu gratuit,asupra unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Oituz, in faoarea S.N.T.G.N. "Transgaz"SA Medias 20-10-2017
70 / 2017 privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din institutiile de invatamant din comuna Oituz pentru anul scolar 2017-2018 20-10-2017
85 / 2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul III 2017 al UAT Comuna Oituz, judetul Bacau 19-10-2017
84 / 2017 privind aprobarea novatiei contractelor de inchiriere, inregistrate cu nr. 1185 din 02.02.2004 19-10-2017
83 / 2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public 19-10-2017
Înapoi