Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2018 privind acordarea dreptului de folosinta , cu titlu gratuit ,asupra unui teren apartinand domeniului public al comunei Oituz,judetul Bacau, in favoarea DelGaz Grid S.A. 19-04-2018
28 / 2018 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2018 al U.A.T. Comuna Oituz,judetul Bacau 19-04-2018
27 / 2018 privind modificarea H.C.L. nr.12 din 15.02.2018 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Oituz pentru perioada martie - mai 2018 19-04-2018
26 / 2018 privind aprobarea indicatorilor technico-economici actualizati ai obiectivului de investitie "Amplasare retea de teava corugata pentru asigurare scurgere ape pluviale si balastare drum local in satul Calcai , comuna Oituz ,judetul Bacau " 22-03-2018
25 / 2018 privind modificare H.C.L. nr.96/23.11.2017 privind aprobarea documentatiei technico-economice,faza SF si a indicatorilor technico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire Dispensar medical uman in localitatea Oituz,comuna Oituz , judetul Bacau" 22-03-2018
24 / 2018 privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti 22-03-2018
23 / 2018 privind aprobarea actiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca,a listei beneficiarilor de ajutor social si a listei persoanelor care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local,conform Legii nr.416 din 2001 privind venitulminim garantat 22-03-2018
22 / 2018 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea si infrumusetarea comunei Oituz,pentru anul 2018 22-03-2018
21 / 2018 privind aprobarea bugetului Comunei Oituz pe anul 2018 23-02-2018
20 / 2018 privind aprobarea cantitatii de masa lemnoasa ce se va exploata din fondul forestier proprietate privata a comunei Oituz in anul 2018 15-02-2018
19 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate privata a Comunei Oituz 15-02-2018
18 / 2018 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Oituz unor unitati de cult din comuna Oituz,judetul Bacau 15-02-2018
17 / 2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 15-02-2018
16 / 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oituz,judetul Bacau 15-02-2018
15 / 2018 PRIVIND APROBAREA PRIORITATILOR,OBIECTIVELOR SI PLANULUI DE ACTIUNI PENTRU ANUL 2018 15-02-2018
Înapoi