Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2017 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2017, rectificat 2017-08-03
65 / 2017 privind stabilirea unei taxe speciale 2017-07-20
64 / 2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, pe anul 2017 2017-07-20
63 / 2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz, precum si a indemnizatiei maxime lunare a consilierilor locali 2017-07-20
62 / 2017 privind identificarea si atestarea unei suprafete de teren ca facand parte din domeniul public al UAT Comuna Oituz 2017-07-20
61 / 2017 privind aprobarea bugetul comunei Oituz pe anul 2017, rectificat 2017-07-20
60 / 2017 Privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul II 2017 al UAT comuna Oituz, judetul Bacau 2017-07-20
59 / 2017 privind aprobarea lucrarilor de inlocuire a unei portiuni din conducta apartinand retelei de apa potabila a comunei Oituz, in zona Paraul Sarat 2017-06-22
58 / 2017 Privind vanzarea cantitatii totale de 550 mc masa lemnoasa pe picior, volum brut, din padurea comunei Oituz, productie pe anul 2017 2017-06-22
57 / 2017 Privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 118 mp apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau 2017-06-22
56 / 2017 Privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 160 mp apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau 2017-06-22
55 / 2017 Privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Oituz unei unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 2017-06-22
54 / 2017 Privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 6728/11.07.2012 2017-06-22
53 / 2017 Privind organizarea si desfasurarea manifestarii militar-artistico-religoase "CENTENAR 917-2017"din 18-19 august 2017 2017-06-22
52 / 2017 privind organizarea si desfasurarea manifestarilor artistico-religioase "Memoria Oituzului" din 15.08.2017 si a serbarii Oituzului 2017-06-22
Înapoi