Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2017 privind aprobarea intocmirii Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Oituz, alocate pentru activitati nonprofit de interes local 2017-10-21
77 / 2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT Oituz, judetul Bacau a imobilului identificat cu nr. cadastral 63973, situat in punctul "Piata" 2017-10-20
71 / 2017 privind acordarea dreptului de folosinta, cu titlu gratuit,asupra unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Oituz, in faoarea S.N.T.G.N. "Transgaz"SA Medias 2017-10-20
70 / 2017 privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din institutiile de invatamant din comuna Oituz pentru anul scolar 2017-2018 2017-10-20
81 / 2017 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2017, rectificat 2017-09-29
79 / 2017 privind aprobarea programului de audiente acordate cetatenilor de catre consilierii locali ai comunei Oituz 2017-09-21
78 / 2017 privind organizarea si desfasurarea manifestarii culturale, artistico-religioase "Nunta de aur" din 01 octombrie 2017 2017-09-21
76 / 2017 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Oituz in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Oituz, in anul scolar 2017-2018 2017-09-21
75 / 2017 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2017, rectificat 2017-09-21
74 / 2017 privind aprobarea solicitarii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru garantarea avansului in cadrul proiectului "Mdernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-09-21
73 / 2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Mdernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-09-21
72 / 2017 privind acordarea dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Oituz, in favoarea S.N.T.G.N.T. "Transgaz"SA Medias 2017-08-24
69 / 2017 privind modul de intocmire a registrului agricol la nivel de U.A.T. Comuna Oituz 2017-08-24
68 / 2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Oituz pentru perioada septembrie-noiembrie 2017 2017-08-24
67 / 2017 privind aprobarea inchirierii unui teren cu suprafata de 164 mp, situat in satul Oituz, parrte din domeniul privat al comunei Oituz 2017-08-24
Înapoi