Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 40 din 20.04.2017 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Oituz, unor unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 2017-05-18
45 / 2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Oituz pentru perioada iunie-august 2017 2017-05-18
44 / 2017 privind aprobarea efectuarii unei expertize tehnice extrajudiciare 2017-05-18
43 / 2017 privind completarea H.C.L. nr. 31 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2017 2017-05-18
42 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 122/22.12.2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2017 2017-05-18
41 / 2017 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2016 si a situatiilor financiare ale U.A.T.Comuna Oituz, Judetul bacau 2017-05-18
40 / 2017 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Oituz, unor unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 2017-04-20
39 / 2017 privind aprobarea scoaterii din functiune a unui mijloc fix din inventarul domeniului privat al comunei Oituz, in vederea casarii si valorificarii 2017-04-20
38 / 2017 privind aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractului de concesionare nr. 1265 din 24.04.1996 2017-04-20
37 / 2017 privind aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractului de concesiune nr. 402 din 20.01.2004 2017-04-20
36 / 2017 PRIVIND APROBAREA MASURILOR PENTRU GOSPODARIREA SI INFRUMUSETAREA COMUNEI oITUZ, PENTRU ANUL 2017 2017-04-20
35 / 2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2017 al UAT Comuna Oituz, judetul Bacau 2017-04-20
34 / 2017 privind aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractului de concesiune nr. 1/3044 din 14.06.2000 2017-03-31
33 / 2017 privind modificarea si aprobarea organigramei, a statului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz, judetul Bacau, precum si aprobarea organigramei, si a statului de functii si de personal ale Serviciului Apa-Canal Oituz 2017-03-31
32 / 2017 privind solutionarea de catre Consiliul local Oituz a plangerii prealabile inregistrata cu nr. 3650 din 27.02.2017 impotriva HCL nr. 54/2016 2017-03-31
Înapoi