Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2018 Privind aprobarea Metodologiei generale pentru participarea si atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice ale U.A.T. Comuna Oituz,judetul Bacau,alocate pentru activitati nonprofit de interes public local 23-08-2018
58 / 2018 privind actualizarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Oituz, jud. Bacau pt perioada 2015-2025 23-08-2018
57 / 2018 Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioiada sept-nov 2018 23-08-2018
56 / 2018 Hotarare privind aprobarea avizului de principiu pentru documentatia PUZ in vederea ext.intravilanului in sat Ferastrau-Oituz,cu supraf.de 8970 mp 23-08-2018
55 / 2018 Hotararea nr.55 privind aprobarea bugetului Com.Oituz pe anul 2018,rectificat 03-08-2018
54 / 2018 Privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta pentru familiile sau persoanele aflate in situatii de necesitate 19-07-2018
53 / 2018 Privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr.2832/26.08.1998 incheiat intre com.Oituz si SC Orange Romania SA 19-07-2018
52 / 2018 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.II 2018,al Serviciului Apa-Canal Oituz 19-07-2018
51 / 2018 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.II 2018,al UAT Oituz,Jud.Bacau 19-07-2018
50 / 2018 privind aprobarea contractarii serviciilor de asistenta medicala in unitatile de invatamant de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau 19-07-2018
49 / 2018 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2018, rectificat 19-07-2018
48 / 2018 Organizarea si desfasurarea manifestarii cultural - artistice " Sintilia de la Poiana Sarata" din 21.07.2018 21-06-2018
47 / 2018 Modificarea si aprobarea organigramei si a statutului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului Local Oituz, jud. Bacau 21-06-2018
46 / 2018 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei " Extindere conducta gaze naturale presiune redusa, in localitatea Oituz, com. Oituz jud. bacau" 21-06-2018
45 / 2018 Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitare si extindere sediu Primaria Oituz 21-06-2018
Înapoi