Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2018 privind utilizarea din excedentul bugetului local al comunei Oituz pe anul 2017 a unei sume pentru acoperirea golurilor de casa 18-01-2018
8 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al comunei Oituz nr.98 din 10.11.2010 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau cu modificarile si completarile ulterioare 18-01-2018
7 / 2018 pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB 18-01-2018
6 / 2018 privind reconstituirea Consiliului Comunitar Consultativ 18-01-2018
5 / 2018 privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Oituz nr.14 din 16.02.2017 privind solicitarea adresata ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform,in vederea schimbarii destinatiei unei parti din imobilul SColii Generale din satul Poiana Sarata,Comuna Oituz,judetul Bacau 18-01-2018
4 / 2018 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Oituz,judetul Bacau,pentru anul scolar 2018/2019 18-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea Programului manifestarilor cultural-artistico-religioase ce se vor desfasura in cursul anului 2018 18-01-2018
2 / 2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau 18-01-2018
2 / 2018 Anexa HCL Nr.2 Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare 18-01-2018
1 / 2018 privind acordarea unui mandat special dlui Bodea Gheorghe,reprezentantul U.A.T. Comuna Oituz in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau 18-01-2018
108 / 2017 Privind aprobarea Bugetului comunei Oituz pe anul 2017 ,Rectificat 21-12-2017
107 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 21-12-2017
106 / 2017 privind imbunatatirea accesului cetatenilor la informatiile de interes public,difuzate din oficiu,in cadru U.A.T Comuna Oituz,judetul Bacau 15-12-2017
105 / 2017 Privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV 2017 al U.A.T Comuna Oituz,Judetul Bacau 15-12-2017
104 / 2017 pentru aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti 15-12-2017
Înapoi