Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
87 / 2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oituz, judetul Bacau, rreactualizat, precum si a Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau, reactualizat 30-10-2017
86 / 2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire dispensar medical uman in localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Baccau" 30-10-2017
80 / 2017 privind aprobarea intocmirii Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Oituz, alocate pentru activitati nonprofit de interes local 21-10-2017
77 / 2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al UAT Oituz, judetul Bacau a imobilului identificat cu nr. cadastral 63973, situat in punctul "Piata" 20-10-2017
71 / 2017 privind acordarea dreptului de folosinta, cu titlu gratuit,asupra unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Oituz, in faoarea S.N.T.G.N. "Transgaz"SA Medias 20-10-2017
70 / 2017 privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din institutiile de invatamant din comuna Oituz pentru anul scolar 2017-2018 20-10-2017
85 / 2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul III 2017 al UAT Comuna Oituz, judetul Bacau 19-10-2017
84 / 2017 privind aprobarea novatiei contractelor de inchiriere, inregistrate cu nr. 1185 din 02.02.2004 19-10-2017
83 / 2017 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public 19-10-2017
82 / 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului destinat constructiei Caminului cultural Oituz si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare a asezamantului cultural din comuna Oituz, sat Oituz, judetul Bacau 19-10-2017
81 / 2017 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2017, rectificat 29-09-2017
79 / 2017 privind aprobarea programului de audiente acordate cetatenilor de catre consilierii locali ai comunei Oituz 21-09-2017
78 / 2017 privind organizarea si desfasurarea manifestarii culturale, artistico-religioase "Nunta de aur" din 01 octombrie 2017 21-09-2017
76 / 2017 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Oituz in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Oituz, in anul scolar 2017-2018 21-09-2017
75 / 2017 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2017, rectificat 21-09-2017
Înapoi